Enerji Yöneticisi Eğitimi

Enerji Yöneticisi Zorunluluğu

18 Nisan 2007 tarihli 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve aynı konuya ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan 27 Ekim 2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik” gereği enerji yöneticisi görevlendirmek veya hizmet almak zorunda olan işletmeler;
• Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmeler,
• Toplam inşaat alanı en az 20 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binalar
• Toplam inşaat alanı en az 10 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri kamu binaları
• Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ten az olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere, organize sanayi bölgelerinde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulması 

Enerji Yöneticisi Eğitimine Kimler Katılabilir:

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11.Madde 1.Fıkra uyarınca; Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

Enerji Yöneticisi Eğitimi’nde Uzaktan Eğitim Sistemi

Teorik (Modül-1) ve Uygulama (Modül-2) olmak üzere iki adımdan oluşan enerji yöneticisi eğitiminin ilk adımı olan teorik eğitimi mesai saatinizden bağımsız olarak, zaman ve mekanı kendiniz belirleyerek tamamlayabilirsiniz. Eğitime kayıt için gerekli adımları tamamladıktan sonra belirlenen eğitim takvimi doğrultusunda 10 iş günü boyunca sizin için tanımlanan kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapabilir ve eğitimimizden bu süre zarfında dilediğiniz kadar yararlanabilirsiniz.

Sistemi nasıl kullanacağınıza dair bilgilere sisteme giriş yaptığınızda erişebilirsiniz.

Eğitim Kuralları

* Kursiyer; Enerji Yöneticisi Eğitim Takvimine göre uygun olan dönemi belirleyerek eğitim döneminden en az 15 gün önce “Ön Kayıt Formu” bilgilerini doldurarak ön kayıtları yaptırmış olacaktır.

* Planlanan eğitim için Karal Yazılım A.Ş tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturularak katılımcılara duyurulacaktır.

* Kursiyer; eğitim tarihinden en az 10 gün öncesine kadar kesin kayıt için gerekli belgeleri Karal Yazılım ’a ulaştırmalıdır. Kayıt işlemi tamamlanan katılımcıya gerekli bilgiler verilecektir.

 Kesin Kayıt için İstenen Belgeler:

  • Kurs kayıt formu
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Noter onaylı diploma ve çıkış sureti (Fakülte sekreterliğinden veya kamu kurumlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir.)
  • Eğitim dekontu

Sınav Süreci

Enerji Yöneticisi Eğitiminde modül-2’den en az 35 ders saati devam yükümlülüğünü yerine getirenler; YEGM tarafından her yıl Ocak Ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen merkezi sınava katılarak , yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) alarak başarılı sayılır ve sertifika almaya hak kazanır. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayanlara, en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınır. Sınav ücreti YEGM’ye kursiyer tarafından ödenmektedir ve sınav başvurusu kursiyer tarafından yapılmaktadır.

Enerji Yöneticisi Sertifika Süreci

Kursiyerlerin Enerji Yöneticisi Sertifikası alabilmeleri için, yapılan merkezi sınavda başarılı olanlara, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan formatta enerji yöneticisi sertifikası verilir.