Ders Programı

Ders Konusu Eğitim Modeli
Enerji Tasarrufunun ve Verimliliğinin Önemi - Enerji Yöneticisinin Görevleri - Enerji Yönetim Sistemi Bölüm 1 Online
Enerji Tasarrufunun ve Verimliliğinin Önemi - Enerji Yöneticisinin Görevleri - Enerji Yönetim Sistemi Bölüm 2 Online
Türkiye’nin Genel Enerji Görünümü - Enerji Arz Talep Tarafındaki Gelişmeler - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Online
Tep Nedir Online
Enerji ve Çevre Online
Enerji Yoğunluğu ve Özgül Enerji Tüketimi Online
Elektrik Enerjisinde Temel Kavramlar Online
Elektrik Enerjisinin Ölçümü ve İzlenmesi Online
Elektrik Enerjisinde Verimlilik ve Talep Tarafı Yönetimi Online
Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Cihazları Online
Sanayi Etüt Formatı Online
Enerji ve Kütle Denklikleri Online
Isı Transferi ve Termodinamik Kavramlar Online
Etütlerin ve Projelerin Asgari Standardı Online
Sanayide Enerji Verimliliği Artırıcı Önlemler Online
Bileşik Isı Güç Sistemleri Online
Yalıtım Uygulama Online
Soğutma, Isı Pompası Isı Geri Kazanımı Online
Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği Online
Buhar ve Kondens Sistemleri Online
Hvac Sistemlerinde Enerji Verimliliği Online
Tank ve Boru Isı Yalıtımı Online
Kazanlarda Enerji Verimliliği Online
Yakma Tesisleri Yakıtlar Yanma Online
Kurutma Prosesi Online
Pompa Teknolojisi Temel Prensipleri ve Enerji Verimliliği Online